Issue cover v16i7

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 16 (7); 2019

Research Papers

Possible association of arrestin domain-containing protein 3 and progression of non-alcoholic fatty liver disease
Masahiro Ogawa, Tatsuo Kanda, Teruhisa Higuchi, Hiroshi Takahashi, Tomohiro Kaneko, Naoki Matsumoto, Kazushige Nirei, Hiroaki Yamagami, Shunichi Matsuoka, Kazumichi Kuroda, Mitsuhiko Moriyama
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 909-921. doi:10.7150/ijms.34245
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The molecular landscape of histone lysine methyltransferases and demethylases in non-small cell lung cancer
Jiaping Li, Xinlu Tao, Jing Shen, Linling Liu, Qijie Zhao, Yongshun Ma, Zheng Tao, Yan Zhang, Boying Ding, Zhangang Xiao
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 922-930. doi:10.7150/ijms.34322
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

First-line Screening of OXPHOS Deficiencies Using Microscale Oxygraphy in Human Skin Fibroblasts: A Preliminary Study
Nicolas Germain, Anne-Frédérique Dessein, Jean-Claude Vienne, Dries Dobbelaere, Karine Mention, Marie Joncquel, Salim Dekiouk, William Laine, Jérome Kluza, Philippe Marchetti
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 931-938. doi:10.7150/ijms.32413
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Assessment of abdominal aortic calcification by computed tomography for prediction of latent left ventricular stiffness and future cardiovascular risk in pre-dialysis patients with chronic kidney disease: A single center cross-sectional study
Kenji Furusawa, Kyosuke Takeshita, Susumu Suzuki, Yosuke Tatami, Ryota Morimoto, Takahiro Okumura, Yoshinari Yasuda, Toyoaki Murohara
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 939-948. doi:10.7150/ijms.32629
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Ensemble Feature Learning to Identify Risk Factors for Predicting Secondary Cancer
Xiucai Ye, Hongmin Li, Tetsuya Sakurai, Pei-Wei Shueng
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 949-959. doi:10.7150/ijms.33820
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Metformin Inhibits Epithelial-to-Mesenchymal Transition of Keloid Fibroblasts via the HIF-1α/PKM2 Signaling Pathway
Rui Lei, Shizhen Zhang, Yuming Wang, Siya Dai, Jiaqi Sun, Chaoqun Zhu
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 960-966. doi:10.7150/ijms.32157
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Locus 5p13.1 may be associated with the selection of cancer-related HBV core promoter mutations
Qin-Yan Chen, Yan-Ling Hu, Xue-Yan Wang, Tim J. Harrison, Chao Wang, Li-Ping Hu, Qing-Li Yang, Chuang-Chuang Ren, Hui-Hua Jia, Zhong-Liao Fang
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 990-997. doi:10.7150/ijms.34297
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

MiR-539-5p negatively regulates migration of rMSCs induced by Bushen Huoxue decoction through targeting Wnt5a
Liuchao Hu, Yamei Liu, Bin Wang, Zhifang Wu, Yingxiong Chen, Lijuan Yu, Junlang Zhu, Wei Shen, Chen Chen, Dongfeng Chen, Gang Li, Liangliang Xu, Yiwen Luo
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 998-1006. doi:10.7150/ijms.33437
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Synthesis and Evaluation of BMMSC-seeded BMP-6/nHAG/GMS Scaffolds for Bone Regeneration
Xuewen Li, Ran Zhang, Xuexin Tan, Bo Li, Yao Liu, Xukai Wang
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 1007-1017. doi:10.7150/ijms.31966
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Torsades de pointes and QT prolongation Associations with Antibiotics: A Pharmacovigilance Study of the FDA Adverse Event Reporting System
Chengwen Teng, Elizabeth A. Walter, Daryl Kevin S. Gaspar, Obiageri O. Obodozie-Ofoegbu, Christopher R. Frei
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 1018-1022. doi:10.7150/ijms.34141
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Treatment Strategies and Prognostic Factors of Primary Gastric Diffuse Large B Cell Lymphoma: A Retrospective Multicenter Study of 272 Cases from the China Lymphoma Patient Registry
Haiyan Yang, Meng Wu, Ye Shen, Tao Lei, Lan Mi, Xin Leng, Lingyan Ping, Yan Xie, Yuqin Song, Xinan Cen, Jun Zhu
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 1023-1031. doi:10.7150/ijms.34175
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Anti-Tumor Activity and Pharmacokinetics of AP25-Fc Fusion Protein
Dening Pei, Jialiang Hu, Chunming Rao, Pengcheng Yu, Hanmei Xu, Junzhi Wang
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 1032-1041. doi:10.7150/ijms.34365
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Human Papillomavirus Type 16 E1 Mutations Associated with Cervical Cancer in a Han Chinese Population
Yueting Yao, Zhiling Yan, Shuying Dai, Chuanyin Li, Longyu Yang, Shuyuan Liu, Xinwen Zhang, Li Shi, Yufeng Yao
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 1042-1049. doi:10.7150/ijms.34279
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Management of Chronic Respiratory Failure in Interstitial Lung Diseases: Overview and Clinical Insights
Paola Faverio, Federica De Giacomi, Giulia Bonaiti, Anna Stainer, Luca Sardella, Giulia Pellegrino, Giuseppe Francesco Sferrazza Papa, Francesco Bini, Bruno Dino Bodini, Mauro Carone, Sara Annoni, Grazia Messinesi, Alberto Pesci
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 967-980. doi:10.7150/ijms.32752
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Molecular heterogeneity in lung cancer: from mechanisms of origin to clinical implications
Federica Zito Marino, Roberto Bianco, Marina Accardo, Andrea Ronchi, Immacolata Cozzolino, Floriana Morgillo, Giulio Rossi, Renato Franco
Int. J. Med. Sci. 2019; 16(7): 981-989. doi:10.7150/ijms.34739
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]