Issue cover v17i13

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 17 (13); 2020

Research Papers

Resveratrol reduces inflammation-related Prostate Fibrosis
Enzo Vicari, Alessandro Arancio, Vito Emanuele Catania, Beatrice Ornella Vicari, Giuseppe Sidoti, Roberto Castiglione, Michele Malaguarnera
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1864-1870. doi:10.7150/ijms.44443
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

New additional scoring formula on the Pathological Features in Stage I Lung Adenocarcinoma Patients: Impact on Survival
Shilei Zhao, Fengzhou Li, Xin Guo, Tao Guo, Ken-ichi Mizutani, Sohsuke Yamada, Chundong Gu, Hidetaka Uramoto
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1871-1878. doi:10.7150/ijms.45002
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A Prognostic Model Based on the Immune-related Genes in Colon Adenocarcinoma
Yuan-Lin Sun, Yang Zhang, Yu-Chen Guo, Zi-Hao Yang, Yue-Chao Xu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1879-1896. doi:10.7150/ijms.45813
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Retinal dehydrogenase 5 (RHD5) attenuates metastasis via regulating HIPPO/YAP signaling pathway in Hepatocellular Carcinoma
Hao Hu, Liang Xu, Shao-Ju Luo, Ting Xiang, Yan Chen, Zhi-rui Cao, Yu-jian Zhang, Zhuomao Mo, Yongdan Wang, Dong-fang Meng, Ling Yu, Li-zhu Lin, Shi-Jun Zhang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1897-1908. doi:10.7150/ijms.46091
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Comparison of Chest CT Manifestations of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Pneumonia Associated with Lymphoma
Shuting Wang, Yinshi Zheng, Zhaoqi Wang, Xiaoqiang Yao, Bei Dong, Huan Liu, Jinrong Qu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1909-1915. doi:10.7150/ijms.46688
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Epigallocatechin-3-gallate preconditioned Adipose-derived Stem Cells confer Neuroprotection in aging rat brain
Dennis Jine-Yuan Hsieh, Lawrence Marte, Wei-Wen Kuo, Da-Tong Ju, William Shao-Tsu Chen, Chia-Hua Kuo, Cecilia Hsuan Day, B. Mahalakshmi, Po-Hsiang Liao, Chih-Yang Huang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1916-1926. doi:10.7150/ijms.46696
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Articulation recovery in ALS patients after lineage-negative adjuvant cell therapy - preliminary report
Wioletta Pawlukowska, Bartłomiej Baumert, Monika Gołąb-Janowska, Ewa Pius-Sadowska, Zofia Litwińska, Maciej Kotowski, Agnieszka Meller, Iwona Rotter, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Przemysław Nowacki
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1927-1935. doi:10.7150/ijms.47002
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Inhibiting Caspase-12 Mediated Inflammasome Activation protects against Oxygen-Glucose Deprivation Injury in Primary Astrocytes
Lu Liu, Manli Chen, Kun Lin, Xuwu Xiang, Yueying Zheng, Shengmei Zhu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1936-1945. doi:10.7150/ijms.44330
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The prognostic value of HGF-c-MET signaling pathway in Gastric Cancer: a study based on TCGA and GEO databases
Chao Wang, Wenqi Xi, Jun Ji, Qu Cai, Qianfu Zhao, Jinling Jiang, Chenfei Zhou, Min Shi, Huan Zhang, Zhenggang Zhu, Jun Zhang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1946-1955. doi:10.7150/ijms.44952
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The effect of combined Epidural-general Anesthesia on Hemodynamic Instability during Pheochromocytoma and Paraganglioma Surgery: A multicenter retrospective cohort study
Soeun Jeon, Ah-Reum Cho, Hyun-Su Ri, Hyeon-Jeong Lee, Jeong-Min Hong, Dowon Lee, Eun Ji Park, Jinsil Kim, Christine Kang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1956-1963. doi:10.7150/ijms.47299
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

PD-1-positive Natural Killer Cells have a weaker antitumor function than that of PD-1-negative Natural Killer Cells in Lung Cancer
Chao Niu, Min Li, Shan Zhu, Yongchong Chen, Lei Zhou, Dongsheng Xu, Jianting Xu, Zhaozhi Li, Wei Li, Jiuwei Cui
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1964-1973. doi:10.7150/ijms.47701
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Angiographic study of the transdural collaterals at the anterior cranial fossa in patients with Moyamoya disease
Kun Hou, Guichen Li, Yunbao Guo, Baofeng Xu, Kan Xu, Jinlu Yu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1974-1983. doi:10.7150/ijms.48308
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Oral administration of Korean propolis extract ameliorates DSS-induced colitis in BALB/c mice
Soonjae Hwang, Samnoh Hwang, Minjeong Jo, Chang Gun Lee, Ki-Jong Rhee
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1984-1991. doi:10.7150/ijms.44834
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

MiR-145 functions as a tumor suppressor in Papillary Thyroid Cancer by inhibiting RAB5C
Wei Zhang, Wenyue Ji, Tianshu Li, Ting Liu, Xudong Zhao
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 1992-2001. doi:10.7150/ijms.44723
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Comparison of three classification systems of Prepregnancy Body Mass Index with Perinatal Outcomes in Japanese Obese Pregnant Women: A retrospective study at a single center
Ryo Sugimura, Yukiko Kohmura-Kobayashi, Megumi Narumi, Naomi Furuta-Isomura, Tomoaki Oda, Naoaki Tamura, Toshiyuki Uchida, Kazunao Suzuki, Motoi Sugimura, Naohiro Kanayama, Hiroaki Itoh
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 2002-2012. doi:10.7150/ijms.47076
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

MYH9 promotes cell metastasis via inducing Angiogenesis and Epithelial Mesenchymal Transition in Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Bin Yang, Huijuan Liu, Yanghui Bi, Caixia Cheng, Guodong Li, Pengzhou Kong, Ling Zhang, Ruyi Shi, Yunkui Zhang, Rongsheng Zhang, Xiaolong Cheng
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 2013-2023. doi:10.7150/ijms.46234
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Two-year outcome of Trabeculo-Canalectomy for Chinese Glaucoma Patients
Zhan Xie, Zhao-Xia Mu, Mu-Long Du, Ying-Ting Zhu, Hong Sun
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 2024-2030. doi:10.7150/ijms.46729
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Investigation of Binding Affinity between Potential Antiviral Agents and PB2 Protein of Influenza A: Non-equilibrium Molecular Dynamics Simulation Approach
Tri Pham, Hoang Linh Nguyen, Tuyn Phan-Toai, Hung Nguyen
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 2031-2039. doi:10.7150/ijms.46231
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Effect of gastric cancer stem cell on gastric cancer invasion, migration and angiogenesis
Zhipeng Zhu, Jiuhua Xu, Lulu Li, Weipeng Ye, Guoxing Xu, Borong Chen, Junjie Zeng, Jiayi Li, Zhengjie Huang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 2040-2051. doi:10.7150/ijms.46774
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Analysis of inflammatory parameters and disease severity for 88 hospitalized COVID-19 patients in Wuhan, China
Xia Xu, Mu-Qing Yu, Qian Shen, Lian-Zhong Wang, Rong-Di Yan, Meng-Yu Zhang, Jian-Yu Liu, Yi-Qing Qu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(13): 2052-2062. doi:10.7150/ijms.47935
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]