Issue cover v18i2

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 18 (2); 2021

Research Papers

The effect of surgical suture material on osteoclast generation and implant-loosening
Ulrike Dapunt, Birgit Prior, Jan Philippe Kretzer, Gertrud Maria Hänsch, Matthias Martin Gaida
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 295-303. doi:10.7150/ijms.50270
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


FTY720 Reduces Endothelial Cell Apoptosis and Remodels Neurovascular Unit after Experimental Traumatic Brain Injury
Hao Cheng, Guangfu Di, Chao-Chao Gao, Guoyuan He, Xue Wang, Yan-Ling Han, Le-an Sun, Meng-Liang Zhou, Xiaochun Jiang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 304-313. doi:10.7150/ijms.49066
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


USP37 downregulation elevates the Chemical Sensitivity of Human Breast Cancer Cells to Adriamycin
Tao Qin, Xin-Ye Cui, Hao Xiu, Chao Huang, Zhen-Ni Sun, Xiao-Mei Xu, Lian-Hong Li, Lu Yue
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 325-334. doi:10.7150/ijms.54301
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Bioinformatics Analyses of Potential miRNA-mRNA Regulatory Axis in HBV-related Hepatocellular Carcinoma
Dan-Ping Huang, Yi-Hao Zeng, Wei-Qu Yuan, Xiu-Fang Huang, Sheng-Qian Chen, Mu-Yao Wang, Yi-Jun Qiu, Guang-Dong Tong
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 335-346. doi:10.7150/ijms.50126
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Clinical characteristics and follow-up analysis of 324 discharged COVID-19 patients in Shenzhen during the recovery period
Han-Qing Liu, Bo Yuan, Ya-Wen An, Kai-Jing Chen, Qi Hu, Xiao-Peng Hu, Jia Zhao, Yu Dong, Yong-Xin Chen, Wei-Xin Li, Chang-Qing Sun, Jian-Chun Wang, Cheng Wang, Shuo Song
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 347-355. doi:10.7150/ijms.50873
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Evidence of association between single-nucleotide polymorphisms in lipid metabolism-related genes and type 2 diabetes mellitus in a Chinese population
Yiping Li, Siqi He, Chuanyin Li, Keyu Shen, Man Yang, Wenyu Tao, Ying Yang, Li Shi, Yufeng Yao
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 356-363. doi:10.7150/ijms.53004
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Polymeric immunoglobulin receptor (PIGR) exerts oncogenic functions via activating ribosome pathway in hepatocellular carcinoma
Yuan Zhang, Jijie Zhang, Xiaorong Chen, Zongguo Yang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 364-371. doi:10.7150/ijms.49790
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Impact of Footwear and Foot Deformities in patients with Parkinson's disease: A Case-Series Study
Eloy Trillo Novo, Daniel López López, Carmen de Labra Pinedo, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, César Calvo Lobo, Carlos Romero Morales, Marta San Antolín Gil
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 372-377. doi:10.7150/ijms.50967
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Blocking the Mineralocorticoid Receptor Improves Cognitive Impairment after Anesthesia/Splenectomy in Rats
Xixia Feng, Lu Chen, Ruihao Zhou, Xiuqun Bao, Hongxia Mou, Ling Ye, Pingliang Yang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 387-397. doi:10.7150/ijms.48767
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


LncRNA XIST acts as a MicroRNA-520 sponge to regulate the Cisplatin resistance in NSCLC cells by mediating BAX through CeRNA network
Ting-Ting Liu, Rui Li, Xiao Liu, Xi-Jia Zhou, Chen Huo, Jian-Ping Li, Yi-Qing Qu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 419-431. doi:10.7150/ijms.49730
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


TLR2 and the NLRP3 inflammasome mediate IL-1β production in Prevotella nigrescens-infected dendritic cells
Hye-Mi Jang, Ji-Yeon Park, Yeon-Ji Lee, Min-Jung Kang, Sung-Gang Jo, Yu-Jin Jeong, Nam-Pyo Cho, Sung-Dae Cho, Dong-Jae Kim, Jong-Hwan Park
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 432-440. doi:10.7150/ijms.47197
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Association analysis between the interaction of RAS family genes mutations and papillary thyroid carcinoma in the Han Chinese population
Mengdi Jin, Zhijun Li, Yaoyao Sun, Mingyuan Zhang, Xin Chen, Hongguang Zhao, Qiong Yu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 441-447. doi:10.7150/ijms.50026
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Heat shock factor 5 correlated with immune infiltration serves as a prognostic biomarker in lung adenocarcinoma
Rusidanmu Aizemaiti, Zhigang Wu, Jie Tang, Haimeng Yan, Xiayi Lv
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 448-458. doi:10.7150/ijms.51297
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Differences in the mechanism of type 1 and type 2 diabetes-induced skin dryness by using model mice
Tsuneki Horikawa, Keiichi Hiramoto, Kenji Goto, Hidehisa Sekijima, Kazuya Ooi
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 474-481. doi:10.7150/ijms.50764
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Vasculotide restores the blood-brain barrier after focused ultrasound-induced permeability in a mouse model of Alzheimer's disease
Madelaine Lynch, Stefan Heinen, Kelly Markham-Coultes, Meaghan O'Reilly, Paul Van Slyke, Daniel J. Dumont, Kullervo Hynynen, Isabelle Aubert
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 482-493. doi:10.7150/ijms.36775
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Overexpression of CENPF is associated with progression and poor prognosis of lung adenocarcinoma
Mei-Xiang Li, Meng-Yu Zhang, Huan-Huan Dong, Ai-Jun Li, Hai-Feng Teng, Ai-Ling Liu, Ning Xu, Yi-Qing Qu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 494-504. doi:10.7150/ijms.49041
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Comparison of survival outcomes between primary and secondary muscle-invasive bladder cancer: An updated meta-analysis
Xiaonan Zheng, Shi Qiu, Lu Yang, Qiang Wei
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 505-510. doi:10.7150/ijms.49228
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


The Association of Targeted Gut Microbiota with Body Composition in Type 2 Diabetes Mellitus
Wei-Chun Hung, Wei-Wen Hung, Hui-Ju Tsai, Chen-Chia Chang, Yi-Wen Chiu, Shang-Jyh Hwang, Mei-Chuan Kuo, Szu-Chia Chen, Chia-Yen Dai, Yi-Chun Tsai
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 511-519. doi:10.7150/ijms.51164
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


The role of chest CT in management of asymptomatic SARS-CoV-2 infections: A longitudinal multi-center study in Chongqing, China
Ting Chen, Dajing Guo, Jianguo Lu, Bo Xiang, Xiang Li, Jianghua Nie, Xiaojing He, Kunhua Li
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 520-527. doi:10.7150/ijms.50705
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Prevalence and prognosis of synchronous distant metastatic tonsil squamous cell carcinomas
Yujiao Li, Chaosu Hu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 528-533. doi:10.7150/ijms.50966
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Long non-coding RNA MSC-AS1 facilitates the proliferation and glycolysis of gastric cancer cells by regulating PFKFB3 expression
Xianzhen Jin, Lina Qiao, Hui Fan, Chunyan Liao, Jianbao Zheng, Wei Wang, Xiuqin Ma, Min Yang, Xuejun Sun, Wei Zhao
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 546-554. doi:10.7150/ijms.51947
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Petroleum extract of Farfarae Flos alleviates nasal symptoms by regulating the Th1-Th2 cytokine balance in a mouse model of Allergic Rhinitis
Yongyan Wu, Xiaojuan Zhao, Jiajia Cui, Yujia Guo, Xiwang Zheng, Yuliang Zhang, Min Niu, Zhenyu Li, Shuxin Wen, Wei Gao
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 555-563. doi:10.7150/ijms.52915
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Lactose-riched Mongolian mare's milk improves physical fatigue and exercise performance in mice
Yi-Ju Hsu, Wei-Lun Jhang, Mon-Chien Lee, Batsuren Bat-Otgon, Erdenechuluun Narantungalag, Chi-Chang Huang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 564-574. doi:10.7150/ijms.53098
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Factors Associated with Low Bone Density in Opioid Substitution Therapy Patients: A Systematic Review
Fitri Fareez Ramli, Syed Alhafiz Syed Hashim, Nadia Mohd Effendy
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 575-581. doi:10.7150/ijms.52201
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Perspective Adjunctive Therapies for COVID-19: Beyond Antiviral Therapy
Ping Ho, Jing-Quan Zheng, Chia-Chao Wu, Yi-Chou Hou, Wen-Chih Liu, Chien-Lin Lu, Cai-Mei Zheng, Kuo-Cheng Lu, You-Chen Chao
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 314-324. doi:10.7150/ijms.51935
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Correlation between C9ORF72 mutation and neurodegenerative diseases: A comprehensive review of the literature
Xingfeng Xu, Yan Su, Zhenyou Zou, Yali Zhou, Jianguo Yan
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 378-386. doi:10.7150/ijms.53550
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


A review of linc00673 as a novel lncRNA for tumor regulation
Kunjie Zhu, Zhaojian Gong, Panchun Li, Xianjie Jiang, Zhaoyang Zeng, Wei Xiong, Jianjun Yu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 398-405. doi:10.7150/ijms.48134
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


DCs-based therapies: potential strategies in severe SARS-CoV-2 infection
Jian Han, Jiazhi Sun, Guixin Zhang, Hailong Chen
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 406-418. doi:10.7150/ijms.47706
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Great Expectations: Induced pluripotent stem cell technologies in neurodevelopmental impairments
Xue Zhang, Zilong Li, Yi Liu, Zhongtao Gai
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 459-473. doi:10.7150/ijms.51842
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


The Role of Pancreatic Infiltrating Innate Immune Cells in Acute Pancreatitis
Cheng Peng, Zhiqiang Li, Xiao Yu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(2): 534-545. doi:10.7150/ijms.51618
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]