Issue cover v19i3

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 19 (3); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Quantitative Measurement of Adult Human Larynx post General Anesthesia with Intubation
Chung Feng Jeffrey Kuo, Jagadish Barman, Shao-Cheng Liu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 425-433. doi:10.7150/ijms.69425
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

CEMIP as a potential biomarker and therapeutic target for breast cancer patients
Jinqi Xue, Xudong Zhu, Xinbo Qiao, Yulun Wang, Jiawen Bu, Xiaoying Zhang, Qingtian Ma, Lu Liang, Lisha Sun, Caigang Liu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 434-445. doi:10.7150/ijms.58067
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Influence of ambulatory blood pressure-related indicators within 24 h on in-hospital death in sepsis patients
Fengshuo Xu, Luming Zhang, Tao Huang, Rui Yang, Didi Han, Shuai Zheng, Aozi Feng, Liying Huang, Haiyan Yin, Jun Lyu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 460-471. doi:10.7150/ijms.67967
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

miR-204-5p inhibits cell proliferation and induces cell apoptosis in esophageal squamous cell carcinoma by regulating Nestin
Honghe Luo, Weize Lv, Huayong Zhang, Chunxia Lin, Fei Li, Fangfang Zheng, Beilong Zhong
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 472-483. doi:10.7150/ijms.67286
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Deep Learning-based Artificial Intelligence Improves Accuracy of Error-prone Lung Nodules
Chou-Chin Lan, Min-Shiau Hsieh, Jong-Kai Hsiao, Chih-Wei Wu, Hao-Hsiang Yang, Yi Chen, Po-Chun Hsieh, I-Shiang Tzeng, Yao-Kuang Wu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 490-498. doi:10.7150/ijms.69400
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Ovariectomy Interferes with Proteomes of Brown Adipose Tissue in Rats
Tzu-Jung Chou, Chia-Wen Lu, Chen-Chung Liao, Chien-Hsieh Chiang, Chi-Chang Huang, Kuo-Chin Huang
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 499-510. doi:10.7150/ijms.66996
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

MiR-3571 modulates the proliferation and migration of vascular smooth muscle cells by targeting claudin 1
Yilin Xie, Juanjuan Tan, Yingchun Qin, Yong Cao, Yicheng Wang, Aihua Li, Zhaoxia Wang, Zhongdong Qiao, Zhiqiang Yan
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 511-524. doi:10.7150/ijms.64639
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

RIP1-dependent Apoptosis and Differentiation Regulated by Skp2 and Akt/GSK3β in Acute Myeloid Leukemia
Wenran Dan, Liang Zhong, Zhonghui Zhang, Peng Wan, Yang Lu, Xiao Wang, Zhenyan Liu, Xuan Chu, Beizhong Liu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 525-536. doi:10.7150/ijms.68385
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Kartogenin regulates hair growth and hair cycling transition
Yuhong Chen, Lijuan zhou, Yuxin Ding, Xiaoshuang Yang, Jing Jing, Xianjie Wu, Jufang Zhang, Zhongfa Lu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 537-545. doi:10.7150/ijms.68434
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Investigation and Validation of Molecular Characteristics of Endometrium in Recurrent Miscarriage and Unexplained Infertility from a Transcriptomic Perspective
Yuxin Ran, Jie He, Ruixin Chen, Yan Qin, Zheng Liu, Yunqian Zhou, Nanlin Yin, Hongbo Qi, Wei Zhou
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 546-562. doi:10.7150/ijms.69648
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Potential impact of functional biomolecules-enriched foods on human health: A randomized controlled clinical trial
Marco Tatullo, Benedetta Marrelli, Caterina Benincasa, Elisabetta Aiello, Massimiliano Amantea, Stefano Gentile, Noemi Leonardi, Maria Luisa Balestrieri, Giuseppe Campanile
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 563-571. doi:10.7150/ijms.70435
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Expression Landscape and Functional Roles of HOXA4 and HOXA5 in Lung Adenocarcinoma
Li Gao, Rong-Quan He, Zhi-Guang Huang, Guo-Sheng Li, Jiang-Hui Zeng, Jia-Yin Hou, Jia-Yuan Luo, Yi-Wu Dang, Hua-Fu Zhou, Jin-Liang Kong, Da-Ping Yang, Zhen-Bo Feng, Gang Chen
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 572-587. doi:10.7150/ijms.70445
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Prognostic Factors of AL-PCMM and AL-MM: A Single-Center Retrospective Study
Junhui Xu, Zhixiang Qiu, Miao Yan, Bingjie Wang, Zhengyang Song, Huihui Liu, Mangju Wang, Xinan Cen
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 588-595. doi:10.7150/ijms.61712
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Loss-of-function Mutations K11E or E271K Lead to Novel Tumor Suppression, Implicate Nucleolar Helicase DDX24 Oncogenicity
Xinglin Li, Xiaoyun Chen, Jiebing Gao, Jianzhong Xian, Zhijun Li, Lei Bi, Min Yang, Shuai Yang, Hongjun Jin, Hong Shan
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 596-608. doi:10.7150/ijms.67840
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Challenge of evolving Klebsiella pneumoniae infection in patients on hemodialysis: from the classic strain to the carbapenem-resistant hypervirulent one
Shuai Zhou, GuangWei Ren, YuKun Liu, XiaoMing Liu, LiHong Zhang, ShuFeng Xu, Tao Wang
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 416-424. doi:10.7150/ijms.69577
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Diagnostic value of circRNAs as effective biomarkers in human cardiovascular disease: an updated meta-analysis
Zhexiao Zhang, Runmin Guo, Yuhui Wang, Hairong Huang, Jie Liu, Chenfei Wang, Hongfu Wu, Tangbin Zou
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 446-459. doi:10.7150/ijms.67094
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Errata

CD8+ T cell survival in lethal fungal sepsis was ameliorated by T-cell-specific mTOR deletion: Erratum
Hao Wang, Wen Han, Ran Guo, Guangxu Bai, Jianwei Chen, Na Cui
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 484-485. doi:10.7150/ijms.71620
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


PRMT4 promotes hepatocellular carcinoma progression by activating AKT/mTOR signaling and indicates poor prognosis: Erratum
Peng Du, Kaifeng Luo, Guoyong Li, Jisheng Zhu, Qi Xiao, Yong Li, Xingjian Zhang
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 486-487. doi:10.7150/ijms.71614
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Role of Sirolimus in renal tubular apoptosis in response to unilateral ureteral obstruction: Erratum
Mei Yang, Yang-yang Zhuang, Wei-wei Wang, Hai-ping Zhu, Yan-jie Zhang, Sao-ling Zheng, Yi-Rrong Yang, Bi-Cheng Chen, Peng Xia, Yan Zhang
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(3): 488-489. doi:10.7150/ijms.71282
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]