Issue cover v18i7

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 18 (7); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Neutrophil Extracellular Traps (NETs) and Vasculitis
Borros Arneth, Rebekka Arneth
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1532-1540. doi:10.7150/ijms.53728
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Dual Color Imaging from a Single BF2-Azadipyrromethene Fluorophore Demonstrated in vivo for Lymph Node Identification
Niamh Curtin, Dan Wu, Ronan Cahill, Anwesha Sarkar, Pól Mac Aonghusa, Sergiy Zhuk, Manuel Barberio, Mahdi Al-Taher, Jacques Marescaux, Michele Diana, Donal F. O'Shea
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1541-1553. doi:10.7150/ijms.52816
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Identification of key genes and pathways in scleral extracellular matrix remodeling in glaucoma: Potential therapeutic agents discovered using bioinformatics analysis
Di Hu, Junhong Jiang, Zhong Lin, Cong Zhang, Nived Moonasar, Shaohong Qian
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1554-1565. doi:10.7150/ijms.52846
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The relationship between premorbid intelligence and symptoms of severe anorexia nervosa restricting type
Keizaburo Ogata, Ken Ichiro Koyama, Takamasa Fukumoto, Suguru Kawazu, Mihoko Kawamoto, Eriko Yamaguchi, Yuuki Fuku, Marie Amitani, Haruka Amitani, Ken Ichiro Sagiyama, Akio Inui, Akihiro Asakawa
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1566-1569. doi:10.7150/ijms.53907
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Global profile of tRNA-derived small RNAs in gastric cancer patient plasma and identification of tRF-33-P4R8YP9LON4VDP as a new tumor suppressor
Yijing Shen, Xiuchong Yu, Yao Ruan, Zhe Li, Yaoyao Xie, Zhilong Yan, Junming Guo
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1570-1579. doi:10.7150/ijms.53220
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The Role of Melanotransferrin (CD228) in the regulation of the differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells (hBM-MSC)
Maria Dubon, Sooho Lee, Ji-Hong Park, Jae-Yong Lee, Dongchul Kang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1580-1591. doi:10.7150/ijms.53650
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Optimized combination of circulating biomarkers as predictors of prognosis in AECOPD patients complicated with Heart Failure
Can Yao, Lingwei Wang, Fei Shi, Rongchang Chen, Binbin Li, Wenwen Liu, Mengjie Feng, Sinian Li
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1592-1599. doi:10.7150/ijms.52405
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Luteal Phase Ovarian Stimulation versus Follicular Phase Ovarian Stimulation results in different Human Cumulus cell genes expression: A pilot study
Yu-Chen Chen, Ju-Yueh Li, Chia-Jung Li, Kuan-Hao Tsui, Peng-Hui Wang, Zhi-Hong Wen, Li-Te Lin
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1600-1608. doi:10.7150/ijms.55955
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Raddeanin A inhibited epithelial-mesenchymal transition (EMT) and angiogenesis in glioblastoma by downregulating β-catenin expression
Bingshan Wu, Jianwei Zhu, Xingliang Dai, Lei Ye, Bin Wang, Hongwei Cheng, Weihong Wang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1609-1617. doi:10.7150/ijms.52206
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Hypoxia protects H9c2 cells against Ferroptosis through SENP1-mediated protein DeSUMOylation
Yu-Ting Bai, Feng-Jun Xiao, Hua Wang, Ri-Li Ge, Li-Sheng Wang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1618-1627. doi:10.7150/ijms.50804
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Co-culture with Endothelial Progenitor Cells promotes the Osteogenesis of Bone Mesenchymal Stem Cells via the VEGF-YAP axis in high-glucose environments
Peilian Wu, Xia Zhang, Yun Hu, Dongrong Liu, Jinlin Song, Wenjie Xu, Hao Tan, Rui Lu, Leilei Zheng
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1628-1638. doi:10.7150/ijms.52316
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Clinical predictors of prognosis in patients with traumatic brain injury combined with extracranial trauma
Chengli Liu, Jie Xie, Xinshuang Xiao, Tianyu Li, Hui Li, Xiangjun Bai, Zhanfei Li, Wei Wang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1639-1647. doi:10.7150/ijms.54913
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Systematic elucidation of the mechanism of Jingyin granule in the treatment of Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia via Network Pharmacology
Bingrui Wang, Xuehua Sun, Xiaoni Kong, Yueqiu Gao
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1648-1656. doi:10.7150/ijms.53575
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Granzyme family acts as a predict biomarker in cutaneous melanoma and indicates more benefit from anti-PD-1 immunotherapy
Xia Wu, Xiaojie Wang, Yan Zhao, Kun Li, Bo Yu, Jianzhong Zhang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1657-1669. doi:10.7150/ijms.54747
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Screening, identification and interaction analysis of key MicroRNAs and genes in Asthenozoospermia
Liman Li, Song Chen
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1670-1679. doi:10.7150/ijms.54460
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Exercise combined with trimetazidine improves anti-fatal stress capacity through enhancing autophagy and heat shock protein 70 of myocardium in mice
Lingjun Jiang, Xuanlin Shen, Yaoshan Dun, Murong Xie, Siqian Fu, Wenliang Zhang, Ling Qiu, Jeffrey W. Ripley-Gonzalez, Suixin Liu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1680-1686. doi:10.7150/ijms.53899
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Qingda granule exerts neuroprotective effects against ischemia/reperfusion-induced cerebral injury via lncRNA GAS5/miR-137 signaling pathway
Ling Zhang, Qiaoyan Cai, Shan Lin, Bin Chen, Beibei Jia, Renzhi Ye, Nathaniel Weygant, Jianfeng Chu, Jun Peng
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1687-1698. doi:10.7150/ijms.53603
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

CT angiographic study of the cerebral deep veins around the vein of Galen
Kun Hou, Tiefeng Ji, Tengfei Luan, Jinlu Yu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1699-1710. doi:10.7150/ijms.54891
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Development and validation of a comprehensive radiomics nomogram for prognostic prediction of primary hepatic sarcomatoid carcinoma after surgical resection
Youyin Tang, Tao Zhang, Yunuo Zhao, Zheyu Chen, Xuelei Ma
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1711-1720. doi:10.7150/ijms.53602
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Oncological and prognostic impact of lymphovascular invasion in Colorectal Cancer patients
Xiaofei Wang, Yinghao Cao, Miaomiao Ding, Junqi Liu, Xiaoxiao Zuo, Hongfei Li, Ruitai Fan
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(7): 1721-1729. doi:10.7150/ijms.53555
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]